Διαθέτουμε Αξιοπιστία και Επαγγελματισμό

Καμάκα Ρωξάνη

Δικηγόρος

Γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη και ολοκλήρωσε τις σπουδές της στη Νομική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Είναι κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης του Τομέα Εμπορικού και Οικονομικού Δικαίου του ίδιου Τμήματος, με αντικείμενο πτυχιακής τις συμβάσεις μέσω διαδικτύου. Έχει παρακολουθήσει σεμινάρια δικαίου Πνευματικής Ιδιοκτησίας, στο Πανεπιστήμιο της Κοπεγχάγης. Εργάζεται ως δικηγόρος από τον Σεπτέμβριο του έτους 2011.

Ρωξάνη Καμάκα, δικηγόρος

Εμπειρία

Αστικό Δίκαιο

Μεταβιβάσεις ακινήτων, έλεγχος τίτλων κτήσης κυριότητας και εμπραγμάτων βαρών, συμβάσεις πώλησης, μίσθωσης, κοινωνία/διανομή/διεκδίκηση ακινήτων, αναγκαστική εκτέλεση στην Ελλάδα αλλά και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, διάρρηξη καταδολιευτικών μεταβιβάσεων, κτηματολογικές εγγραφές/διορθώσεις, σύσταση – εξάλειψη/άρση υποθηκών/προσημειώσεων, αδικοπραξίες, οικογενειακό δίκαιο, διαζύγια, επιμέλεια, διατροφή και επικοινωνία τέκνων, κληρονομικό δίκαιο.

Εμπορικό Δίκαιο

Σύσταση και μετατροπή εταιριών κάθε μορφής πχ ΑΕ,ΟΕ,ΕΕ, ΕΠΕ, ΙΚΕ, Κοινοπραξίες, σύνταξη πρακτικών εταιριών, επιμέλεια εμπορικών συμβάσεων franchise, εμπορικής αντιπροσωπείας και διανομής.

Δίκαο Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας

Δηλώσεις κατάθεσης εμπορικού σήματος, εθνικού-κοινοτικού-διεθνούς, ανακοπές και προσφυγές.

Δίκαιο Πνευματικής Ιδιοκτησίας

Κανονισμός Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Νομική επιστασία της εφαρμογής του Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

Ποινικό Δίκαιο

Υποθέσεων Ποινικού Δικαίου (εκπροσώπηση στην ανάκριση και στην προδικασία, σύνταξη απολογητικών υπομνημάτων, ποινική διαμεσολάβηση, παράσταση στο ακροατήριο, συμβουλευτική εκπροσώπηση, σύνταξη και μελέτη μηνύσεων, παράσταση πολιτικής αγωγής).

Συντάξεις Γήρατος, Αναπηρίας και Χηρείας

Έκδοση συντάξεων γήρατος, αναπηρίας και χηρείας σε όλους τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης.

Διαχείριση χαρτοφυλακείου ακινήτων

Η Ομάδα μας

Μικρού Μιχαήλ

Δικηγόρος

Καμάκα Ρωξάνη

Δικηγόρος

Διαθέτουμε δίκτυο συνεργατών σε διαφόρους τομείς με σκοπό την ολοκληρωμένη ενασχόλησή μας με την υπόθεσή σας.

Top
.hanor-address-info-612f714771708.address-info h3, .hanor-topbar .hanor-address-info-612f714771708.address-info .info-list a, footer.hanor-footer.footer-dark-version .footer-widget .hanor-widget .hanor-address-info-612f714771708.address-info .info-list a, .hanor-topbar .hanor-address-info-612f714771708.address-info, .hanor-topbar .hanor-address-info-612f714771708.address-info .info-list {font-size:11px;}.hanor-stitle-612f71477c9f4-ebeiria.hanor-section-title h2.section-title {font-size:30px;}.hanor-stitle-612f71477c9f4-ebeiria.hanor-section-title {padding-bottom:0px;}.hanor-simple-list-612f71477cf0b.hanor-simple-list .simple-list-content {padding-bottom:30px;}.hanor-simple-list-612f71477d11b.hanor-simple-list .simple-list-content {padding-bottom:30px;}.hanor-stitle-612f71477d467-i-omada-mas.hanor-section-title h2.section-title {font-size:30px;}.hanor-stitle-612f71477d467-i-omada-mas.hanor-section-title {padding-bottom:0px;}