Αστικό Δίκαιο

Η δικηγορική μας εταιρεία αναλαμβάνει τη διεκπεραίωση υποθέσεων που καλύπτουν όλο το φάσμα του Αστικού Δικαίου, πάντοτε με γνώμονα το συμφέρον του εντολέα μας και σε απόλυτη συνεννόηση και συνεργασία μαζί του.

Εδώ εμπίπτουν όλες οι διαφορές που δημιουργούνται στο πλαίσιο των καθημερινών συναλλαγών και σχέσεων ανάμεσα στους ιδιώτες είτε πρόκειται για φυσικά είτε για νομικά πρόσωπα. Η ολοκληρωμένη και αποδεδειγμένα αποτελεσματική νομική μας συνδρομή έχει ως στόχο είτε την εξωδικαστική επίλυση της εκάστοτε διαφοράς, πετυχαίνοντας με αυτόν τον τρόπο τη ρύθμισή της με τον πλέον ταχύ, αποτελεσματικό και ανώδυνο τρόπο για τους εντολείς μας, είτε την παροχή προσωρινής δικαστικής προστασίας με τη λήψη ασφαλιστικών μέτρων, είτε την επίλυση της εκάστοτε διαφοράς με τον πλέον επίσημο τύπο και τρόπο, αυτόν της δικαστικής απόφασης.

Ειδικότερα, αναλαμβάνουμε υποθέσεις

 • Οικογενειακού, Κληρονομικού, Εμπράγματου και Ενοχικού δικαίου
 • Μισθώσεις κατοικιών και Επαγγελματικές μισθώσεις
 • Mεταβιβάσεις ακινήτων (Έλεγχος τίτλων και συμβάσεων)
 • Αγωγές και προσφυγές Κτηματολογίου
 • Έκδοση διαταγών πληρωμής, ασφαλιστικά μέτρα και προσωρινές διαταγές
 • Κατασχέσεις και υποθέσεις αναγκαστικής εκτέλεσης
αστικό δίκαιο

Αστικό Δίκαιο

Η δικηγορική μας εταιρεία αναλαμβάνει τη διεκπεραίωση υποθέσεων που καλύπτουν όλο το φάσμα του Αστικού Δικαίου, πάντοτε με γνώμονα το συμφέρον του εντολέα μας και σε απόλυτη συνεννόηση και συνεργασία μαζί του.

Εδώ εμπίπτουν όλες οι διαφορές που δημιουργούνται στο πλαίσιο των καθημερινών συναλλαγών και σχέσεων ανάμεσα στους ιδιώτες είτε πρόκειται για φυσικά είτε για νομικά πρόσωπα. Η ολοκληρωμένη και αποδεδειγμένα αποτελεσματική νομική μας συνδρομή έχει ως στόχο είτε την εξωδικαστική επίλυση της εκάστοτε διαφοράς, πετυχαίνοντας με αυτόν τον τρόπο τη ρύθμισή της με τον πλέον ταχύ, αποτελεσματικό και ανώδυνο τρόπο για τους εντολείς μας, είτε την παροχή προσωρινής δικαστικής προστασίας με τη λήψη ασφαλιστικών μέτρων, είτε την επίλυση της εκάστοτε διαφοράς με τον πλέον επίσημο τύπο και τρόπο, αυτόν της δικαστικής απόφασης.

Ειδικότερα, αναλαμβάνουμε υποθέσεις :

 • Οικογενειακού, Κληρονομικού, Εμπράγματου και Ενοχικού δικαίου
 • Μισθώσεις κατοικιών και Επαγγελματικές μισθώσεις
 • Mεταβιβάσεις ακινήτων (Έλεγχος τίτλων και συμβάσεων)
 • Αγωγές και Προσφυγές Κτηματολογίου
 • Έκδοση Διαταγών Πληρωμής, Ασφαλιστικά Μέτρα και Προσωρινές Διαταγές
 • Κατασχέσεις και υποθέσεις αναγκαστικής εκτέλεσης

Ποινικό Δίκαιο

Πιστή στις Συνταγματικές επιταγές του δικαιώματός σας προς υπεράσπιση και του τεκμηρίου αθωότητας, η δικηγορική μας εταιρεία αναλαμβάνει το χειρισμό όλων των ειδών και βαρύτητας ποινικών αδικημάτων: πταισμάτων, πλημμελημάτων καθώς και κακουργημάτων.
Η νομική μας συνδρομή στους εντολείς μας παρέχεται σε κάθε στάδιο της ποινικής διαδικασίας ενώπιον τόσο των εισαγγελικών και ανακριτικών όσο και των δικαστικών αρχών, με γνώμονα την εντιμότητα, την ειλικρίνεια και την πλήρη επίγνωση της υποχρέωσής μας απέναντί σας για προσφορά υψηλών νομικών υπηρεσιών. Οι άρτια εκπαιδευμένοι συνεργάτες μας με αποδεδειγμένη και μακρόχρονη εμπειρία και επιστημονική γνώση σε ποινικά ζητήματα είναι πάντοτε σε θέση να επιλύσουν το εκάστοτε ποινικό πρόβλημα.

Ειδικότερα η εταιρεία μας προσφέρει :

 • Νομική υποστήριξη σε όλα τα στάδια της ποινικής διαδικασίας.
 • Σύνταξη εγκλήσεων και μηνυτήριων αναφορών.
 • Υπεράσπιση.
 • Παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας.
 • Παράσταση στα ποινικά δικαστήρια, καθώς και σε ανακριτικές πράξεις.
 • Έλεγχος ποινικής πορείας.

Επιπλέον, η δικαστική μας αρωγή δεν περιορίζεται μόνο στις τυπικές ενέργειες για μια τυπική δίκη αλλά ταυτόχρονα είμαστε σε θέση να προωθήσουμε και εναλλακτικές μορφές επίλυσης μιας ποινικής διαφοράς, όπως αυτή της ποινικής συνδιαλλαγής (άρθρο 301 επ. ΠΚ), ως θεσμό καινοτόμο στο πλαίσιο του Ποινικού Κώδικα, προσαρμοζόμενοι στις ανάγκες και απαιτήσεις των εντολέων μας κάθε φορά στο πλαίσιο επίλυσης της εκάστοτε ποινικής διαφοράς.

ποινικό δίκαιο

Ποινικό Δίκαιο

Πιστή στις Συνταγματικές επιταγές του δικαιώματός σας προς υπεράσπιση και του τεκμηρίου αθωότητας, η δικηγορική μας εταιρεία αναλαμβάνει το χειρισμό όλων των ειδών και βαρύτητας ποινικών αδικημάτων: πταισμάτων, πλημμελημάτων καθώς και κακουργημάτων.
Η νομική μας συνδρομή στους εντολείς μας παρέχεται σε κάθε στάδιο της ποινικής διαδικασίας ενώπιον τόσο των εισαγγελικών και ανακριτικών όσο και των δικαστικών αρχών, με γνώμονα την εντιμότητα, την ειλικρίνεια και την πλήρη επίγνωση της υποχρέωσής μας απέναντί σας για προσφορά υψηλών νομικών υπηρεσιών. Οι άρτια εκπαιδευμένοι συνεργάτες μας με αποδεδειγμένη και μακρόχρονη εμπειρία και επιστημονική γνώση σε ποινικά ζητήματα είναι πάντοτε σε θέση να επιλύσουν το εκάστοτε ποινικό πρόβλημα.

Ειδικότερα η εταιρεία μας προσφέρει :

 • Νομική υποστήριξη σε όλα τα στάδια της ποινικής διαδικασίας.
 • Σύνταξη εγκλήσεων και μηνυτήριων αναφορών.
 • Υπεράσπιση
 • Παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας.
 • Παράσταση στα ποινικά δικαστήρια, καθώς και σε ανακριτικές πράξεις.
 • Έλεγχος ποινικής πορείας.

Επιπλέον, η δικαστική μας αρωγή δεν περιορίζεται μόνο στις τυπικές ενέργειες για μια τυπική δίκη αλλά ταυτόχρονα είμαστε σε θέση να προωθήσουμε και εναλλακτικές μορφές επίλυσης μιας ποινικής διαφοράς, όπως αυτή της ποινικής συνδιαλλαγής (άρθρο 308Β ΠΚ), ως θεσμό καινοτόμο στο πλαίσιο του Ποινικού Κώδικα, προσαρμοζόμενοι στις ανάγκες και απαιτήσεις των εντολέων μας κάθε φορά στο πλαίσιο επίλυσης της εκάστοτε ποινικής διαφοράς.

Δημόσιο-Διοικητικό Δίκαιο

Διαθέτουμε εκτεταμένη εμπειρία και επιστημονική εξειδίκευση στο διοικητικό δίκαιο. Συγκεκριμένα παρέχουμε νομικές συμβουλές σε ζητήματα διοικητικών διαδικασιών κάθε είδους, όπως αδειοδοτήσεις, παροχή συμβουλών σε πελάτες κατά τη διενέργεια διοικητικών ελέγχων και την προληπτική αντιμετώπιση διοικητικών κυρώσεων. Επίσης, παρέχουμε συμβουλές για την κανονιστική συμμόρφωση των πελατών μας. Τέλος, σημαντικό μέρος της δραστηριότητάς μας αφορά την εκπροσώπηση εντολέων στα Διοικητικά δικαστήρια κάθε βαθμού.

Ειδικότερα η εταιρεία μας παρέχει :

 • Εκπροσώπηση ενώπιον αρμοδίων Δικαστηρίων σε υποθέσεις ακυρωτικών διαφορών και διαφορών ουσίας.
 • Κοινωνικοασφαλιστικό δίκαιο. Συμβουλευτική υποστήριξη, σύνταξη δικογράφων, εκπροσώπηση ενώπιον Δικαστηρίων και αρμοδίων Αρχών.
 • Διαφορές δημοτικών τελών και φόρων. Σύνταξη και κατάθεση δικογράφων  και  εκπροσώπηση ενώπιον Δικαστηρίων και Αρχών.
 • Δημόσιοι διαγωνισμοί. Υπηρεσίες συμβουλευτικής υποστήριξης και εκπροσώπηση ενώπιον Δικαστηρίων και Αρχών.
 • Σύνταξη και κατάθεση κάθε σχετικού με όλες τις ανωτέρω διαφορές ενδίκου μέσου και βοηθήματος, όπως π.χ αναιρέσεων, εφέσεων, ανακοπών ερημοδικίας, αγωγών.
διοικητικά δικαστήρια θεσσαλονίκης

Δημόσιο-Διοικητικό Δίκαιο

Διαθέτουμε εκτεταμένη εμπειρία και επιστημονική εξειδίκευση στο διοικητικό δίκαιο. Συγκεκριμένα παρέχουμε νομικές συμβουλές σε ζητήματα διοικητικών διαδικασιών κάθε είδους, όπως αδειοδοτήσεις, παροχή συμβουλών σε πελάτες κατά τη διενέργεια διοικητικών ελέγχων και την προληπτική αντιμετώπιση διοικητικών κυρώσεων. Επίσης, παρέχουμε συμβουλές για την κανονιστική συμμόρφωση των πελατών μας. Τέλος, σημαντικό μέρος της δραστηριότητάς μας αφορά την εκπροσώπηση εντολέων στα Διοικητικά δικαστήρια κάθε βαθμού.

          Ειδικότερα η εταιρεία μας παρέχει :

 • Εκπροσώπηση ενώπιον αρμοδίων Δικαστηρίων σε υποθέσεις ακυρωτικών διαφορών και διαφορών ουσίας.
 • Κοινωνικοασφαλιστικό δίκαιο. Συμβουλευτική υποστήριξη, σύνταξη δικογράφων, εκπροσώπηση ενώπιον Δικαστηρίων και αρμοδίων Αρχών.
 • Διαφορές δημοτικών τελών και φόρων. Σύνταξη και κατάθεση δικογράφων  και  εκπροσώπηση ενώπιον Δικαστηρίων και Αρχών.
 • Δημόσιοι διαγωνισμοί. Υπηρεσίες συμβουλευτικής υποστήριξης και εκπροσώπηση ενώπιον Δικαστηρίων και Αρχών.
 • Σύνταξη και κατάθεση κάθε σχετικού με όλες τις ανωτέρω διαφορές ενδίκου μέσου και βοηθήματος,όπως π.χ αναιρέσεων, εφέσεων ,ανακοπών ερημοδικίας , αγωγών.

Εμπορικό Δίκαιο

Η εταιρία μας, παρέχει υπηρεσίες σε θέματα Εμπορικών Εταιριών, Πιστωτικών Τίτλων, Βιομηχανικής και Πνευματικής Ιδιοκτησίας, Ιδιωτικής Ασφάλισης, Προστασίας Καταναλωτή και Αθέμιτου Ανταγωνισμού, καθώς και σε εν γένει ζητήματα του Δικαίου Αξιογράφων, του Πτωχευτικού και Τραπεζικού Δικαίου, του Ναυτικού Δικαίου και του Ασφαλιστικού Δικαίου. Είμαστε ικανοί να καλύψουμε οποιαδήποτε ανάγκη των εντολέων μας σε ολόκληρο το φάσμα του συγκεκριμένου δικαιϊκού κλάδου. Από τη σύσταση και εγκατάσταση μιας εταιρείας μέχρι την αντιπροσώπευσή της ενώπιον οποιουδήποτε δικαστηρίου και δημοσίων αρχών με στόχο την πλήρη και αποτελεσματική προστασία.

Ειδικότερα, η εταιρεία μας ειδικεύεται:

 • Στη σύσταση- τροποποίηση – μετατροπή – λύση κάθε τύπου εταιρείας
 • Στην κατάρτιση και λειτουργία συμβάσεων δικαιόχρησης (Franchise), Εμπορικής Αντιπροσωπείας, Διανομής
 • Σε συμβάσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης – Leasing
 • Σε θέματα Τραπεζικού Δικαίου
 • Διεθνή, Ευρωπαϊκά και Εθνικά εμπορικά σήματα
εμπορικό δίκαιο, τομείς δραστηριότητας

Εμπορικό Δίκαιο

Η εταιρία μας, παρέχει υπηρεσίες σε θέματα Εμπορικών Εταιριών, Πιστωτικών Τίτλων, Βιομηχανικής και Πνευματικής Ιδιοκτησίας, Ιδιωτικής Ασφάλισης, Προστασίας Καταναλωτή και Αθέμιτου Ανταγωνισμού, καθώς και σε εν γένει ζητήματα του Δικαίου Αξιογράφων, του Πτωχευτικού και Τραπεζικού Δικαίου, του Ναυτικού Δικαίου και του Ασφαλιστικού Δικαίου. Είμαστε ικανοί να καλύψουμε οποιαδήποτε ανάγκη των εντολέων μας σε ολόκληρο το φάσμα του συγκεκριμένου δικαιϊκού κλάδου. Από τη σύσταση και εγκατάσταση μιας εταιρείας μέχρι την αντιπροσώπευσή της ενώπιον οποιουδήποτε δικαστηρίου και δημοσίων αρχών με στόχο την πλήρη και αποτελεσματική προστασία.

Ειδικότερα, η εταιρεία μας ειδικεύεται:

 • Στη σύσταση- τροποποίηση – μετατροπή – λύση κάθε τύπου εταιρείας
 • Στην κατάρτιση και λειτουργία συμβάσεων δικαιόχρησης (Franchise), Εμπορικής Αντιπροσωπείας, Διανομής
 • Σε συμβάσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης – Leasing
 • Σε θέματα Τραπεζικού Δικαίου
 • Διεθνή, Ευρωπαϊκά και Εθνικά εμπορικά σήματα

Φορολογικές Συμβουλές – Φορολογικό Δίκαιο

Η Ομάδα μας διαθέτει πολύ μεγάλη τεχνογνωσία και πρακτική εμπειρία στην παροχή συμβουλών φορολογικού σχεδιασμού. Παρακολουθώντας ανελλιπώς όλες τις νομοθετικές εξελίξεις στο χώρο του ελληνικού, του ευρωπαϊκού και διεθνούς φορολογικού δικαίου, δίνουμε ιδιαίτερη σημασία στον προληπτικό εντοπισμό και την αποφυγή κάθε πιθανής φορολογικής επιπλοκής που ενδέχεται να αντιμετωπίσει μια επιχειρηματική δραστηριότητα στην Ελλάδα. Το Γραφείο μας συνεργάζεται με έμπειρα και αξιόπιστα λογιστικά γραφεία και είναι σε θέση να προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις με βάση τις ιδιαίτερες ανάγκες του κάθε πελάτη μας. Οι πολύ σημαντικές αλλαγές στο νομοθετικό πλαίσιο των φορολογικών ελέγχων και της επίλυσης των φορολογικών διαφορών απαιτούν ιδιαιτέρως εξειδικευμένες νομικές υπηρεσίες για την αντιμετώπιση τέτοιων καταστάσεων.
Το Γραφείο μας διαθέτει εκτενή εμπειρία στην υποστήριξη των πελατών μας κατά το στάδιο του φορολογικού ελέγχου, το οποίο, μετά τις νομοθετικές εξελίξεις των τελευταίων ετών, έχει καταστεί καθοριστικό για την έκβαση μιας φορολογικής διαφοράς. Η μεγάλη πρακτική μας ενασχόληση με τα ζητήματα αυτά, μας επιτρέπει να μπορούμε να ανταποκριθούμε στις σύντομες προθεσμίες για την υποβολή υπομνημάτων και προσφυγών ενώπιον της Φορολογικής Διοίκησης στο πλαίσιο της Διοικητικής Επίλυσης των διαφορών τους με τις φορολογικές αρχές και να εκπροσωπήσουμε τους πελάτες ενώπιον κάθε αρμόδιας αρχής κατά το στάδιο αυτό αλλά και στα μεταγενέστερα στάδια.
Η εταιρεία μας ειδικότερα ειδικεύεται :

 • Στην άσκηση ενδικοφανών προσφυγών εντός της Διοικήσεως (ενώπιον της Διευθύνσεως Επίλυσης Διαφορών), απαραίτητων πριν από την προσφυγή στη Δικαιοσύνη.
 • Στην άσκηση προσφυγών προς ακύρωση ή μεταρρύθμιση των αποφάσεων περί επιβολής των κύριων και πρόσθετων φόρων, προσαυξήσεων και δασμοφορολογικών επιβαρύνσεων.
 • Στην άσκηση αιτήσεων με σκοπό να ανασταλεί η εκτέλεση των αποφάσεων επιβολής των φόρων και των δασμοφορογικών επιβαρύνσεων. Το Δημόσιο επιβάλλοντας στον διοικούμενο πρόστιμο απαιτεί την είσπραξη των χρημάτων του προστίμου. Προς αυτήν την κατεύθυνση και μέχρι την εκδίκαση της προσφυγής από τα Διοικητικά Δικαστήρια τα όργανα του Δημοσίου μπορούν να λάβουν κάθε μέτρο αναγκαστικής εκτέλεσης εις βάρος της περιουσίας του οφειλέτη, όπως δέσμευση τραπεζικών λογαριασμών, εγγραφή προσημειώσεων υποθήκης και υποθήκη και εκτέλεση πλειστηριασμών. Ενόψει αυτών σε κάθε περίπτωση επιβολής κύριου, πρόσθετου φόρου, προσαυξήσεων και λοιπών δασμοφορολογικών επιβαρύνσεων ο διοικούμενος απαιτείται δια της δικαστικής οδού να αναστείλει την εκτέλεση των εν λόγω αποφάσεων, ώστε να προστατεύσει την περιουσία του.
φορολογικό δίκαιο

Φορολογικές Συμβουλές - Φορολογικό Δίκαιο

Η Ομάδα μας διαθέτει πολύ μεγάλη τεχνογνωσία και πρακτική εμπειρία στην παροχή συμβουλών φορολογικού σχεδιασμού. Παρακολουθώντας ανελλιπώς όλες τις νομοθετικές εξελίξεις στο χώρο του ελληνικού, του ευρωπαϊκού και διεθνούς φορολογικού δικαίου, δίνουμε ιδιαίτερη σημασία στον προληπτικό εντοπισμό και την αποφυγή κάθε πιθανής φορολογικής επιπλοκής που ενδέχεται να αντιμετωπίσει μια επιχειρηματική δραστηριότητα στην Ελλάδα. Το Γραφείο μας συνεργάζεται με έμπειρα και αξιόπιστα λογιστικά γραφεία και είναι σε θέση να προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις με βάση τις ιδιαίτερες ανάγκες του κάθε πελάτη μας. Οι πολύ σημαντικές αλλαγές στο νομοθετικό πλαίσιο των φορολογικών ελέγχων και της επίλυσης των φορολογικών διαφορών απαιτούν ιδιαιτέρως εξειδικευμένες νομικές υπηρεσίες για την αντιμετώπιση τέτοιων καταστάσεων.

Το Γραφείο μας διαθέτει εκτενή εμπειρία στην υποστήριξη των πελατών μας κατά το στάδιο του φορολογικού ελέγχου, το οποίο, μετά τις νομοθετικές εξελίξεις των τελευταίων ετών, έχει καταστεί καθοριστικό για την έκβαση μιας φορολογικής διαφοράς. Η μεγάλη πρακτική μας ενασχόληση με τα ζητήματα αυτά, μας επιτρέπει να μπορούμε να ανταποκριθούμε στις σύντομες προθεσμίες για την υποβολή υπομνημάτων και προσφυγών ενώπιον της Φορολογικής Διοίκησης στο πλαίσιο της Διοικητικής Επίλυσης των διαφορών τους με τις φορολογικές αρχές και να εκπροσωπήσουμε τους πελάτες ενώπιον κάθε αρμόδιας αρχής κατά το στάδιο αυτό αλλά και στα μεταγενέστερα στάδια.

Η εταιρεία μας ειδικότερα ειδικεύεται :

 • Στην άσκηση ενδικοφανών προσφυγών εντός της Διοικήσεως (ενώπιον της Διευθύνσεως Επίλυσης Διαφορών), απαραίτητων πριν από την προσφυγή στη Δικαιοσύνη.
 • Στην άσκηση προσφυγών προς ακύρωση ή μεταρρύθμιση των αποφάσεων περί επιβολής των κύριων και πρόσθετων φόρων, προσαυξήσεων και δασμοφορολογικών επιβαρύνσεων.
 • Στην άσκηση αιτήσεων με σκοπό να ανασταλεί η εκτέλεση των αποφάσεων επιβολής των φόρων και των δασμοφορογικών επιβαρύνσεων. Το Δημόσιο επιβάλλοντας στον διοικούμενο πρόστιμο απαιτεί την είσπραξη των χρημάτων του προστίμου. Προς αυτήν την κατεύθυνση και μέχρι την εκδίκαση της προσφυγής από τα Διοικητικά Δικαστήρια τα όργανα του Δημοσίου μπορούν να λάβουν κάθε μέτρο αναγκαστικής εκτέλεσης εις βάρος της περιουσίας του οφειλέτη, όπως δέσμευση τραπεζικών λογαριασμών, εγγραφή προσημειώσεων υποθήκης και υποθήκη και εκτέλεση πλειστηριασμών. Ενόψει αυτών σε κάθε περίπτωση επιβολής κύριου, πρόσθετου φόρου, προσαυξήσεων και λοιπών δασμοφορολογικών επιβαρύνσεων ο διοικούμενος απαιτείται δια της δικαστικής οδού να αναστείλει την εκτέλεση των εν λόγω αποφάσεων ώστε να προστατεύσει την περιουσία του.

Εργατικό Δίκαιο

Η δικηγορική μας εταιρεία διαθέτει μεγάλη παράδοση στην υπεράσπιση των εργατικών δικαιωμάτων τόσο των εργαζομένων όσο και των εργοδοτών.

Με το πέρασμα των ετών (και των δεκαετιών), το εργατικό δίκαιο έχει εξελιχθεί και πλέον αποτελεί έναν ιδιαίτερα περίπλοκο κλάδο του ιδιωτικού δικαίου ο οποίος όμως περικλείει στο εσωτερικό του εμφανώς και εκφάνσεις του δημοσίου δικαίου. Ειδικότερα δε, τα τελευταία έτη που τα εργασιακά δικαιώματα έχουν καταστρατηγηθεί ολοκληρωτικά, η εταιρεία μας είναι σε θέση να παρέχει απόλυτη νομική κάλυψη σε ολόκληρο το φάσμα του εργατικού αλλά και του δημοσιοϋπαλληλικού δικαίου.

Ειδικότερα αναλαμβάνουμε:

 • Ίδρυση και λύση εργατικής σχέσης
 • Υποχρεώσεις εργοδοτών –εργαζομένων
 • Εσωτερικούς κανονισμούς εργασίας
 • Ζητήματα εργασιακής ισότητας
 • Εργατικά ατυχήματα
 • Επίλυση συλλογικών διαφορών
 • Συνταξιοδοτικά ζητήματα
εργατικό δίκαιο

Εργατικό Δίκαιο

Η δικηγορική μας εταιρεία διαθέτει μεγάλη παράδοση στην υπεράσπιση των εργατικών δικαιωμάτων τόσο των εργαζομένων όσο και των εργοδοτών.

Με το πέρασμα των ετών (και των δεκαετιών), το εργατικό δίκαιο έχει εξελιχθεί και πλέον αποτελεί έναν ιδιαίτερα περίπλοκο κλάδο του ιδιωτικού δικαίου ο οποίος όμως περικλείει στο εσωτερικό του εμφανώς και εκφάνσεις του δημοσίου δικαίου. Ειδικότερα δε, τα τελευταία έτη που τα εργασιακά δικαιώματα έχουν καταστρατηγηθεί ολοκληρωτικά, η εταιρεία μας είναι σε θέση να παρέχει απόλυτη νομική κάλυψη σε ολόκληρο το φάσμα του εργατικού αλλά και του δημοσιοϋπαλληλικού δικαίου.

Ειδικότερα αναλαμβάνουμε:

 • Ίδρυση και λύση εργατικής σχέσης
 • Υποχρεώσεις εργοδοτών –εργαζομένων
 • Εσωτερικούς κανονισμούς εργασίας
 • Ζητήματα εργασιακής ισότητας
 • Εργατικά ατυχήματα
 • Επίλυση συλλογικών διαφορών
 • Συνταξιοδοτικά ζητήματα

Διαχείριση Aκινήτων

Η εταιρία μας, μαζί με ένα δίκτυο συνεργατών (μεσιτικά γραφεία, πολιτικούς μηχανικούς, λογιστικά γραφεία, συμβολαιογράφους), μπορεί να προσφέρει ολοκληρωμένες προτάσεις για τη διαχείριση των ακινήτων σας. ​Η υπηρεσία αυτή αφορά κυρίως τους ιδιοκτήτες που διαθέτουν ακίνητη περιουσία και είτε είναι κάτοικοι εξωτερικού (Κύπρου, Μεγάλης Βρετανίας, Η.Π.Α. κ.λπ.) είτε κάτοικοι Ελλάδας που όμως δεν επιθυμούν να ασχοληθούν με το ακίνητό τους. Ανταποκρινόμαστε με ταχύτητα και επιτυχία σε οτιδήποτε χρειαστεί, φροντίζοντας εξολοκλήρου για την ορθή διαχείριση των ακινήτων σας.

διαχείριση χαρτοφυλακείου ακινήτων,

Διαχείριση χαρτοφυλακείου ακινήτων

Η εταιρία μας, μαζί με ένα δίκτυο συνεργατών (μεσιτικά γραφεία, πολιτικούς μηχανικούς, λογιστικά γραφεία, συμβολαιογράφους), μπορεί να προσφέρει ολοκληρωμένες προτάσεις για τη διαχείριση των ακινήτων σας. ​Η υπηρεσία αυτή αφορά κυρίως τους ιδιοκτήτες που διαθέτουν ακίνητη περιουσία και είτε είναι κάτοικοι εξωτερικού (Κύπρου, Μεγάλης Βρετανίας, Η.Π.Α. κ.λπ.) είτε κάτοικοι Ελλάδας που όμως δεν επιθυμούν να ασχοληθούν με το ακίνητό τους. Ανταποκρινόμαστε με ταχύτητα και επιτυχία σε οτιδήποτε χρειαστεί, φροντίζοντας εξολοκλήρου για την ορθή διαχείριση των ακινήτων σας.

Top
.hanor-address-info-602b35362473a.address-info h3, .hanor-topbar .hanor-address-info-602b35362473a.address-info .info-list a, footer.hanor-footer.footer-dark-version .footer-widget .hanor-widget .hanor-address-info-602b35362473a.address-info .info-list a, .hanor-topbar .hanor-address-info-602b35362473a.address-info, .hanor-topbar .hanor-address-info-602b35362473a.address-info .info-list {font-size:11px;}